Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina van Droomparken-blog.nl;
  • Droomparken-blog.nl: de eigenaar van de inhoud van de webpagina;
  • U: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina op welke wijze ook gebruikt;
  • De inhoud: alle beeld- en tekstmateriaal waarvan u op de webpagina kennis neemt, waaronder de afbeeldingen, plattegronden, situatieschetsen, teksten, afbeeldingen, hyperlinks en geluids- en/of videofragmenten;
  • Schade: directe of indirecte schade ongeacht van welke aard ook, daaronder onder meer begrepen verlies van data en zaken, gederfde omzet en/of winst of enig ander economisch nadeel.

Door de webpagina te gebruiken, op welke wijze ook, stemt u in met deze disclaimer.